Řídící výbor MAP v únoru bude schvalovat akční plán na rok 2023

Probíhá sběr projektových námětů
14. 9. 2022
Společné jednání pracovních skupin
7. 3. 2023
Zobrazit vše

Jedním z bodů jednání Řídícího výboru MAP, který se uskuteční 15. února, bude schválení akčního plánu pro rok 2023. Akční plán se skládá z aktivit škol, aktivit spolupráce a projektů infrastruktury. Přestože pro rok 2023 nemáme finance na realizaci implementačních aktivit z projektu MAP III, podařilo se nám shromáždit velké množství aktivit spolupráce, které se v regionu budou konat a naplňují cíle našeho MAPu. Tyto aktivity jsou téměř v hodnotě 4 mil. Kč. Další aktivity realizují školy. Zde jsme naopak shromáždili podklady jen od 27% škol, ostatní na výzvu nereagovali. Dokument Akční plán MAP III vzdělávání Olomouc na rok 2023 je nyní možno připomínkovat. Připomínky prosím zasílejte do 10.2.2023 (uveďte prosím: specifikaci připomínky, strana, SC).

Dokument ke stažení zde.

Jedním z dalších bodů, kterým se ŘV bude věnovat je nové nosné téma pro MAP III – podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání. Zaměříme se na téma mentoringu, supervizí pedagogů a wellbingu ve školách. Vystoupí osobnosti, které tyto služby poskytují, ale také účastníci těchto programů. Členové ŘV budou moci dále diskutovat o této problematice.