Schválení Strategického rámce MAP

Dne 26. září 2016 se konalo jednání řídicího výboru projektu MAP. Členové řídicího výboru projednali Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a následně ho jednomyslně schválili. Poté byl strategický rámec odeslán na sekretariát Regionální stálé konference, který jej poslal Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke zveřejnění na webových stránkách www.dotaceeu.cz.

Příloha