Aktualizace Strategického rámce MAP

V pondělí 3. dubna 2017 schválili členové řídicího výboru projektu MAP na svém jednání aktualizovanou verzi Strategického rámce priorit do doku 2023. V rámci dokumentu došlo ke změně pouze části dokumentu a to kapitoly 4.2 Investiční priority. Seznam investičních priorit byl aktualizován na základě potřeb potenciálních žadatelů do IROP, ITI či CLLD. Schválený strategický rámec byl následně prostřednictvím sekretariátu Regionální stálé konference zaslán Ministerstvu pro místní rozvoj ke zveřejnění na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP.

Příloha