Strategický rámec MAP – připomínkování dokumentu

Strategický rámec MAP je základní strategický dokument, který vzniká v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc“. Tento dokument vychází z místních potřeb a představuje rámec, v němž se bude místní vzdělávání v dalších letech rozvíjet. Dokument bude sloužit také jako podklad pro zacílení výzev v rámci OP VVV (šablony) a je na něj navázána možnost čerpání dotací do infrastruktury ve vzdělávání z IROP. Ve dnech od 8. září 2016 do 18. září 2016 se mohou dotčené osoby (vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového vzdělávání, rodiče, veřejnost) vyjádřit k tomuto dokumentu a zaslat své připomínky.

Své připomínky zaznamenejte do přiloženého připomínkového listu a zašlete nejpozději do 18. září 2016 na emailovou adresu martina.vojtaskova@olomouc.eu

Přílohy