Probíhá sběr projektových námětů

První jednání Řídícího výboru MAP III
6. 6. 2022
Řídící výbor MAP v únoru bude schvalovat akční plán na rok 2023
25. 1. 2023
Zobrazit vše

V rámci projektu MAP III probíhá sběr námětů od všech mateřských a základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice sběr na investiční akce, které by školy chtěly zrealizovat v následujícím období. Projektové náměty mohou posílat i instituce v oblasti neformálního vzdělávání. U všech námětů se posuzuje vhodnost financování v rámci dotačních titulů z nového programového období. Jedná se především o financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a v rámci ITI Olomoucké aglomerace. Pracovní skupina pro financování projektu MAP posoudí zařazení projektových námětů do seznamu investičních priorit, které tvoří část celého strategického dokumentu místního akčního plánu. Následně tento seznam schvaluje Řídící výbor MAP. Schvalování může probíhat vždy nejdříve po půl roce. Bez uveřejnění v seznamu investičních priorit ve strategickém dokumentu MAP by jednotlivé projektové náměty neměly šanci na financování z výše uvedených dotačních titulů.

Nejvíce se shromažďuje projektových námětů v oblasti výstavby či modernizace odborných učeben, vytvoření prostoru pro školní družinu, zlepšení konektivity školy, u mateřských škol je jediným možným financovatelným námětem rozšíření kapacity MŠ.