Finální dokument schválen

Dne 5. února 2018 se konalo poslední jednání Řídícího výboru MAP pro projekt MAP I. Řídící výbor schválil zkompletovanou finální verzi Dokumentu MAP vzdělávání v ORP Olomouc. Dokument je zveřejněn zde. Dále Řídící výbor schválil text Memoranda o spolupráci. Cílem je vzájemná spolupráce a rozvoj partnerství v oblasti vzdělávání za účelem zlepšení kvality vzdělávání v ORP Olomouc. Podstatou memoranda je deklarovaná spolupráce, předávání informací, komunikace, podílení se na společných projektech a šíření informací o projektu MAP.

Všichni, kteří by měli zájem o zmíněnou spolupráci, můžou k se Memorandu připojit svým podpisem (text memoranda a podpisový arch zveřejněny v Dokumentech).