Vzdělávací aktivity projektu

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc jsou připravovány vzdělávací aktivity v několika oblastech stanovených Plánem vzdělávacích aktivit projektu. Jedná se o oblasti inkluzivního vzdělávání, zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče, kariérové poradenství a vzdělávání ředitelů škol.

V současnosti je možné se přihlásit na následující semináře:

Aktivity, které se uskutečnily: