Akční plán na rok 2021

Příprava projektu MAP III
4. 12. 2020
Aktualizace strategického dokumentu MAP
26. 2. 2021

Dne 21.1. bude Řídící výboru MAP II schvalovat akční plán na rok 2021. Akční plán shrnuje aktivity škol a infrastrukturální projekty spolu s aktivitami spolupráce, kterých se účastní více škol v regionu a spadají do definovaných cílů strategického dokumentu Místního akčního plánu. Často jsou tyto aktivity realizovány v rámci implementace projektu MAP. Plánování v covidové době je složité, řada aktivit byla přesunuta z roku 2020. Plán aktivit spolupráce je široký, předpokládá však možnost plného fungování škol. Řada aktivit cílí na vzdělávání pedagogů, některé jsou však zaměřeny i přímo na děti a žáky. Akční plán po schválení bude ke stažení ve složce Dokumenty.