Akční plán na rok 2021

Dne 21.1. bude Řídící výboru MAP II schvalovat akční plán na rok 2021. Akční plán shrnuje aktivity škol a infrastrukturální projekty spolu s aktivitami spolupráce, kterých se účastní více škol v regionu a spadají do definovaných cílů strategického dokumentu Místního akčního plánu. Často jsou tyto aktivity realizovány v rámci implementace projektu MAP. Plánování v covidové době je složité, řada aktivit byla přesunuta z roku 2020. Plán aktivit spolupráce je široký, předpokládá však možnost plného fungování škol. Řada aktivit cílí na vzdělávání pedagogů, některé jsou však zaměřeny i přímo na děti a žáky. Akční plán po schválení bude ke stažení ve složce Dokumenty.