Aktualizace strategického dokumentu MAP

Akční plán na rok 2021
12. 1. 2021
Maskot projektu MAP
1. 4. 2021
Zobrazit vše

V letošním roce v rámci projektu MAP II probíhá druhé kolo aktualizace strategického dokumentu Místního akčního plánu na území města Olomouce a obce Bystročice. Vyzýváme širokou veřejnost pro zasílání 1. kola připomínek ke stávající verzi dokumentu (1. Aktualizace dokumentu). Dokument má tři hlavní části, obsáhlou analytickou část, strategickou část a roční akční plány. Připomínky zasílejte na e-mail iva.hubalkova@olomouc.eu ve struktuře: 1. připomínkovaná věc, 2. zdůvodnění připomínky, 3. Kapitola dokumentu/str. dokumentu, 4. zařazení připomínkujícího do kategorie pedagog/zástupce neformálního vzdělávání/rodič/odborná instituce/ostatní. Připomínky budou projednány v pracovních skupinách. Po zpracování aktualizace dokumentu realizačním týmem projektu a pracovními skupinami bude veřejnosti dokument opět představen ke 2. kolu připomínkování.