Příprava projektu MAP III

Přestože realizace stávajícího projektu MAP II končí až v dubnu 2022, již nyní připravujeme žádost na tzv. překlenovací období, které bude pokryto projektem MAP III. Výzva v rámci OP VVV byla vyhlášena 30. září. Jednou z podstatných příloh žádosti je zajištění min 70% zájmu škol z území, deklarace o nositeli projektu a vymezeném území ze strany řídícího výboru MAP a Regionální stálé konference. Ta se uskuteční v novém složen po krajských volbách v lednu. Hlavní náplní projektu MAP III bude aktualizace strategického dokumentu, akční plánování a evaluace. Na implementaci aktivit si musíme počkat na výzvu z nového operační programu Jana Ámose Komenského, kdy se předpokládá realizace projektu MAP IV.