O projektu

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území města Olomouc a obce Bystročice, s přihlédnutím k dalším strategiím v oblasti vzdělávání v území, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategií vzdělávací soustavy ČR. Více informací »

Aktuality

6. 6. 2023

Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025

Připravujeme aktualizaci strategického rámce MAP do roku 2025. Dochází k sloučení některých cílů, změně terminologie a částečně k jinému uspořádání cílů v rámci 4 prioritních oblastí. […]
10. 5. 2023

Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025

V těchto dnech vrcholí finalizace návrhů aktivit spolupráce, které jsou součástí akčního plánu na r. 2024 – 2025. Tyto aktivity budou také součástí žádosti na nový […]
5. 4. 2023

Sbíráme názory rodičů na vzdělávání dětí

V rámci schváleného akčního plánu na rok 2023 nyní provádíme dotazníkové šetření u rodičů dětí, které navštěvují základní školu v Olomouci či obci Bystročice. Cílem je […]
7. 3. 2023

Společné jednání pracovních skupin

Dne 8.3 se sejdou na výjezdním zasedání v Hrubé Vodě všechny pracovní skupiny projektu MAP III. Přestože projekt ještě nekončí, je třeba intenzivně projednávat návrhy aktivit […]