O projektu

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území města Olomouc a obce Bystročice, s přihlédnutím k dalším strategiím v oblasti vzdělávání v území, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategií vzdělávací soustavy ČR. Více informací »

Aktuality

28. 6. 2023

Nový Strategický rámec do roku 2025

Řídící výbor na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválil aktualizovaný strategický rámec priorit do r. 2025. Při nynější aktualizaci došlo k výraznější přestrukturalizaci prioritních oblastí […]
28. 6. 2023

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů ohledně vzdělávání v Olomouci

V květnu jsme realizovali šetření mezi rodiči žáků základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice. Díky spolupráci škol se nám shromáždil velmi pěkný reprezentativní […]
6. 6. 2023

Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025

Připravujeme aktualizaci strategického rámce MAP do roku 2025. Dochází k sloučení některých cílů, změně terminologie a částečně k jinému uspořádání cílů v rámci 4 prioritních oblastí. […]
10. 5. 2023

Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025

V těchto dnech vrcholí finalizace návrhů aktivit spolupráce, které jsou součástí akčního plánu na r. 2024 – 2025. Tyto aktivity budou také součástí žádosti na nový […]