Únorové jednání řídícího výboru

Nová inspirativní metodika na rozvoj zručnosti
3. 11. 2021
Blíží se závěr projektu MAP II
22. 3. 2022
Zobrazit vše

Dne 14.2. se sejde Řídící výbor MAP, aby projednal a schválil akční plán na r. 2022 – pol. roku 2023. Zároveň bude projednávat evaluaci plnění akčního plánu z roku 2022. Do konce dubna se řídící výbor sejde ještě naposledy v rámci projektu MAP II, aby schválil kompletní aktualizovaný dokument MAP včetně nových investičních priorit.