Nová inspirativní metodika na rozvoj zručnosti

Výtvarné a literární MAPování
24. 5. 2021
Únorové jednání řídícího výboru
28. 1. 2022

Dne 2. a 3. listopadu probíhaly semináře pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ zaměřené na rozvoj zručnosti a rukodělnosti u dětí a žáků. Aktivity a práce na akreditovaném semináři jsou inspirované novou metodikou, kterou vytvořili pracovníci Sluňákova v rámci našeho víceletého programu Zručnost zrozená z kouzla materiálů. Pedagogové se tak na seminářích mohou dozvědět možnosti práce s dětmi, které nemusí být náročné na prostor a čas a vedou k rozvoji rukodělných činností. Součástí metodiky jsou i praktické pracovní listy a fotografie výrobků. V rámci práce s dětmi se myslí také na oblast přípravy, sebehodnocení a dalších doprovodných aktivit. Kdo se nestihl na semináře zapsat v listopadovém termínu, může se ještě zúčastnit v únoru. Na seminářích pedagogové obdrží tištěnou verzi metodiky a pracovních listů a praktickou taštičku se základními materiály pro tvorbu s dětmi. Současně každá škola obdrží jednu verzi této metodiky. Samozřejmostí je i možnost stažení metodiky a jejích příloh v elektronické podobě.