Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025

Sbíráme názory rodičů na vzdělávání dětí
5. 4. 2023
Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025
6. 6. 2023
Zobrazit vše

V těchto dnech vrcholí finalizace návrhů aktivit spolupráce, které jsou součástí akčního plánu na r. 2024 – 2025. Tyto aktivity budou také součástí žádosti na nový projekt MAP IV financovaný z OP JAK. U většiny aktivit se předpokládá financování právě z projektu MAP IV. V rámci konzultačního procesu Vás tedy žádáme o připomínkování návrhu, na kterém pracovaly všechny pracovní skupiny projektu MAP. Aktivity spolupráce předkládáme v přehledné tabulce, kde jsou uvedeny vždy základní informace k dané aktivitě. Proces připomínkování bude ukončen 31.5.2023. Případné připomínky a náměty zasílejte na e-mail katerina.rychla@olomouc.eu.

Přehled aktivit zde.

Schválení aktivit v pracovních skupinách a na Řídícím výboru MAP proběhne během června.