Jednání řídícího výboru

Dne 15.9. 2020 proběhne 4. jednání Řídicího výboru MAP II. Na programu je především schvalování aktualizovaného seznamu investičních priorit, seznámení s průběhem implementačních aktivit a nutnosti redukovat letošní akční plán vzhledem k pandemii. Členové řídícího výboru budou rovněž seznámeni s evaluačními zprávami, přičemž nejdůležitější je zpráva o evaluaci priorit a cílů MAP. Zhodnocuje, nakolik se nám daří plnit cíle definované v dokumentu MAP a rovněž jsou ve zprávě navrženy doporučení pro další postup.
Druhou částí setkání řídícího výboru bude seminář v oblasti rovných příležitostí na téma Šikana. Členové se budou moci seznámit s konkrétními případy a různými postupy řešení a budou vedeni k předcházení chybám v procesu nápravy různých jevů.