Připomínkujte akční plán na rok 2020

V průběhu roku 2019 realizační tým a pracovní skupiny pracovali na aktualizace celého dokumentu MAP. Činnosti vyvrcholili přípravou akčního plánu na rok 2020. Jeho návrh je ke stažení zde. Podklady do akčního plánu zejména v oblasti aktivit škol a infrastruktury dodávaly samotné školy, aktivity spolupráce tvořil realizační tým MAP spolu s pracovními skupinami. Uvítáme zapojení i dalších subjektů, zejména z neformálního vzdělávání. Akční plán bude projednávat a schvalovat Řídící výbor MAP na svém jednání dne 20.1.2020. Připomínky zasílejte do 17.1.2020.