Kyberšikana a šikana z pohledu pedagoga základní školy

Jak předcházet šikaně či kyberšikaně ve škole, jak správně postupovat při jejich výskytu, ale i novým trendům na sociálních sítích včetně legislativního pohledu se budou v Olomouci věnovat zástupci základních škol, studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a specialisté na oblast kyberprostoru i práci s obětí a pachatelem.

„Kyberšikana má svá specifika, jedním z nich je, že se neodehrává tváří v tvář. A i když se aktéři mohou znát, mnohdy vystupují pod falešnou identitou. Často se děje, že agresorem je spolužák ze stejné třídy či bývalý přítel a kamarád. Velkým problémem a bohužel častým jevem mezi dětmi a mladistvými je také šíření intimních fotek a videí po síti. Neuvědomují si, že se tak dopouští trestného činu – šíření dětské pornografie. Ačkoliv se kyberšikana děje ve virtuálním světě, stojí za ní reální lidé, na jedné straně oběť a na druhé agresor a zasahuje i široké okolí jejich spolužáky, kamarády, rodinu. Mnoho rodičů si myslí, že jejich dítěte se toto téma nikdy nedotkne, ale skutečnost je taková, že problematika virtuální šikany stoupá a kdykoliv se může stát jejich realitou.“ řekla organizátorka semináře, Barbora Skoupilová.

„Kyberprostor je fenomén, který zahrnuje nejen online svět dětí, ale i dospělých. Lze na něj nahlížet jak pozitivně, tak negativně. Zdánlivá anonymita posiluje např. agresi, která je umocněna komentáři dalších účastníků virtuální komunikace, a to mnohdy formou, kterou by při rozhovoru tváří v tvář nikdy nezvolili. Dopad kyberšikany je v mnoha ohledech náročný. Vědomí, že útok přichází opakovaně a bez varování, delší doba odhalení pachatele/agresora, nekontrolované sdílení posměšků či dalších nevhodných materiálů prostřednictvím sociálních sítí, to vše může způsobit velmi vážný psychický otřes oběti. Následkem může být sociální izolace ve školním kolektivu, sebepoškozování, deprese, úzkost či sebevražedné myšlenky.

Škola je prostor, kde děti spolu tráví hodně času a kde šikana či kyberšikana velmi často začíná. Z tohoto důvodu se budeme cíleně věnovat především tomu, jak tuto situaci ve škole zvládnout, ale i důsledkům tohoto rizikového chování z pohledu legislativy, ale i psychických dopadů na oběti.“ uvedla Barbora Skoupilová, koordinátorka setkání.

Seminář se koná 27. 11. 2019 v prostorách Magistrátu města Olomouce, ulice Hynaisova 10, a to díky podpoře a spolupráci v rámci projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) ORP Olomouc, Prostějov, Konice a Univerzitě Palackého v Olomouci, projektu E-bezpečí a PhDr. Ludmile Mrkvicové, soudní znalkyni.

Tým pro mládež v Olomouci je součástí Projektu „Na správnou cestu! II“, který je zaměřen na rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi. Realizátorem projektu je Probační a mediační služba.

Více informací podá: Mgr. Barbora Skoupilová, koordinátorka Týmu pro mládež Olomouc
skoupilova.pms@gmail.com
773 783 753
https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/