Výtvarné a literární MAPování

Maskot projektu MAP
1. 4. 2021
Nová inspirativní metodika na rozvoj zručnosti
3. 11. 2021
Zobrazit vše

V květnu jsme vyhlásili výtvarnou a literární soutěžní přehlídku na téma ROK S COVIDEM. Soutěžní přehlídka s názvem Výtvarné MAPování a Literární MAPování je určena pro žáky základních škol. Zadání a shromažďování prací koordinují pedagogové výtvarné výchovy a českého jazyka. Garantem výtvarné přehlídky je ZUŠ M. Stibora, výtvarný obor a garantem literární přehlídky je Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. Oceněná díla zveřejníme na Facebooku i na webu projektu. Žákům bude slavnostně předána cena na vernisáži, která by se měla uskutečni v září. Těšíme se na zaslané práce a zpětnou vazbu od žáků, jak vnímali poslední atypický rok. Uzávěrka přihlášek a doručení prací je 14.6.2021.