MAP II se představí školám

Ve čtvrtek 29. 8. 2018, před zahájením nového školního roku, proběhne úvodní představení projektu pro ředitele zapojených škol. Ředitelé budou seznámeni s aktivitami projektu, důraz bude kladen i na konkrétní zapojení škol (do plánování, pracovních skupin, publicity, implementačních aktivit atd.).