Skončila první část projektu MAP, naváže na něj MAP II

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc, jeho první část s dodatkem č. I skončil v únoru 2018. Jeho výstupem je zpracovaný dokument Místního akčního plánu, který obsahuje analytickou část, strategický rámec včetně investičních priorit, akční plán a informace ohledně řízení projektu.

Na tento projekt naváže Místní akční plán č. II, jehož hlavním cílem je aktualizace strategického dokumentu, přesnější plánování aktivit na jednotlivých školách s přímým zapojením konkrétních pracovníků a také implementace některých aktivit z akčního plánu.

Nositel projektu, statutární město Olomouc, čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci pro MAP II. Realizace projektu je však zahájena 1.8.2018. Pro projekt MAP II dochází k výraznější změně území pro realizaci projektu, kdy jsou zapojeny subjekty pouze z území města Olomouce a obce Bystročice.

Do projektu MAP II se zapojilo 100% základních a mateřských škol zřizovaných městem Olomouc a 77% škol zřizovaných jiným zřizovatelem, než statutární město Olomouc. Celkem se tedy zapojilo 93% škol, což činí 68 subjektů dle IZO.