Rozvoj nadání dětí a studentů

V rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) ve městě Olomouc podporujeme rozvoj podnikavosti a kreativity dětí. Právě s touto tematikou přišlo Divadlo na cucky a připravilo mentoringový program pro žáky a studenty ve věku 11 až 20 let, jehož cílem bude dále rozvinout nadání a umožnit realizaci inovativních nápadů těchto mladých talentů. Program poběží od září do prosince 2020, projekty je možné přihlašovat do konce června.

„Pilotní projekt je určen pro 20 účastníků“ uvedla koordinátorka projektu Vlaďka Závrská z Divadla na cucky. „Vybraní jedinci budou mít mimořádnou příležitost věnovat se svému nápadu a rozvíjet dovednosti prostřednictvím týmové spolupráce. A to navíc s pomocí mentorů a konzultantů, špičkových odborníků ve svých oborech,“ popsala Závrská.

Divadlo zároveň zveřejnilo soupis oborů, jichž by se měly přihlašované nápady týkat. Šanci mají projekty související s digitálními technologiemi a novými médii, podnikatelské nápady, lze také přihlásit projekty z oblasti architektury, animace, videomappingu, designu nebo jiné inovativní nápady z kreativní a sociální oblasti.

Máte doma nápadité dítě? Nebo jste pedagogy či vedete zájmové vzdělávání a máte tip, pro kterého žáka by tato akce byla vhodná? Předejte mu i jeho rodičům informace, podpoříte ho v rozvoji talentu a sebevědomí.

Divadlo na cucky program připravilo i díky finanční podpoře MŠMT. „Účastníci jej tak budou moci absolvovat zcela bezplatně. Zároveň mohou zdarma využívat zázemí kreativní laboratoře,“ upozornila Závrská. Pro účast stačí svůj nápad přihlásit na emailové adrese koordinátorky (zavrska@divadlonacucky.cz), a to v podobě jednoduchého popisu projektu. Nezbytné je také přiložit motivační dopis k přihlášení se do programu. Vše je nutné odeslat emailem do 30. června 2020. Následně bude vybráno 20 účastníků.

„Projekt nás velmi zaujal a krásně pokrývá oblast, kde jsme dosud aktivity pro školy a žáky nerealizovali. V cílech vzdělávání na území města Olomouce odborníci z pracovních skupin vydefinovali i podporu podnikavosti a kreativitiy a podporu nadaných žáků, což tento projekt naplňuje bezezbytku. V příštích letech plánujeme i finanční podporu této aktivitě“, sdělila Iva Hubálková, projektová manažerka projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP), který realizuje statutární město Olomouc.

Informace o projektu najdete na www.divadlonacucky.cz/mujnapad