Obnovení aktivit projektu

S ukončením nouzového stavu se pomalu začaly rozbíhat i aktivity projektu. V tomto týdnu byl zahájen program Den na statku, který je určen pro mateřské školy a 1. a 2. třídy základních škol. Děti se seznámí se zvířátky, stroji, prací a dalším děním na statku. Podporujeme polytechnické vzdělávání a EVVO. Činnosti budou vždy přizpůsobeny věkovému složení dětí a ročnímu období. O tento program byl mezi školkami a školami velký zájem. Díky situaci tak do konce školního roku se budou účastnit jen třídy z mateřských škol. Sledujte dění na statku také v naší fotogalerii, kde přinášíme reportážní fotografie z jednotlivých dnů.

V příštím týdnu se také rozběhne letošní druhé setkávání pracovních skupin, tentokrát však v on-line režimu. Hlavním tématem bude digitální gramotnost a sdílení zkušeností v oblasti distanční výuky.

Po celou dobu probíhá práce na metodice pro polytechnické vzdělávání, kterou zabezpečuje Sluňákov. Metodiky bude určena pro první stupeň základních škol a pro mateřské školy. Nyní se pomalu začne rozbíhat testování aktivit.