1. Workshop v oblasti rovných příležitostí

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – to je téma 1. workshopu v oblasti rovných příležitostí v rámci MAP II. Cílem workshopu je kromě základního teoretického rámce dané problematiky také předávání tzv. „dobré praxe“. Podstatnou část workshopu bude tvořit diskuze, v rámci které si účastníci budou předávat zkušenosti a poznatky z hodnocení žáků se SVP: co se osvědčilo, co se naopak neosvědčilo v praxi apod. Účastníky semináře mohou být pedagogové jak ze ZŠ, tak také z MŠ, asistenti, rodiče dětí s SVP a další, kteří se v rámci své praxe s problematikou potýkají. Pozvánku na seminář naleznete zde.