Dne 20.11.2015 bylo mezi městem Olomouc, MAS a DSO ve správním obvodu ORP Olomouc uzavřeno memorandum o spolupráci při realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v území. Předmětem spolupráce je společný postup při tvorbě, implementaci a vyhodnocování místního akčního plánu vzdělávání, případně s MAPem souvisejících dokumentů, a to dle platných metodik a za stanovených podmínek.

Přehled spolupracujících subjektů: