Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. KTIV, UPOl
PhDr. Dagmar Nečasová, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřad práce Olomouc
Mgr. Karin Pavlíčková kariérová poradkyně, ZŠ Gorkého
Monika Pařilová pedagog, MŠ Herrmannova
Mgr. Pavel Pala ředitel, ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Michal Bartoš ředitel, Centrum ekolog. aktivit Sluňákov
Vlaďka Závrská programová vedoucí Vzdělávacích aktivit DW7, Olomouc
Bc. Zuzana Trizmová zástupce DDM
Lenka Pánková ARPOK
Mgr. Daniela Smékalová pedagog 1. stupeň, ZŠ Spojenců
Radek Tomanec pedagog, ZŠ Svatoplukova
Mgr. Petr Vitásek pedagog 2.st. (polytechnika, digi gramotnosti), ZŠ Řezníčkova
Mgr. Adéla Rakušanová pedagog 2. stupeň, ZŠ a MŠ Nemilany
Mgr. Radek Švehla pedagog 2.stupeň ZŠ a MŠ Demlova
Mgr. Iveta Barglová kariérová poradkyně 2. Stupeň ZŠ a MŠ Demlova
Mgr. Kateřina Rychlá věcný manažer MAP, administrátor PS

 

Náplň činnosti

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka, zejména v oblasti podnikavosti, polytechniky a kariérového růstu
  • úprava a aktualizace dokumentu MAP
  • plánování, síťování odborníků
  • plánování vzdělávacích aktivit apod
  • identifikace místních lídrů
  • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
  • realizace klíčové aktivity 2.6. dle metodiky