Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D. zástupce UPOl, Katedra matematiky PdF UPOl
Ondřej Kalina pedagog 2. stupeň, ZŠ Heyrovského 33, Olomouc
Mgr. Marie Pokorná pedagog 2. stupeň, ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Blanka Krausová manažerka, Věda a technika na dosah
Jarmila Fochrová pedagog 1. stupeň, ZŠ Svatoplukova
Mgr. Romana Hanzelková pedagog 2. stupeň, ZŠ tř. Spojenců
Bc. Věra Žížlavská ředitelka, MŠ Michalské stromořadí 11, Olomouc
Mgr. Kateřina Rychlá věcný manažer MAP, administrátor PS

 

Náplň činnosti

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji MG
  • úprava a aktualizace dokumentu MAP v oblasti matematické gramotnosti,
  • plánování, síťování odborníků,
  • plánování vzdělávacích aktivit apod.
  • identifikace místních lídrů
  • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
  • realizace klíčové aktivity 2.4. dle metodiky