Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury PdF UPOl
Mgr. Petra Hedrichová učitelka ZŠ Olomouc, Nedvědova 17, 2. stupeň
Mgr. Zuzana Filoušová pedagog 2. stupeň, ZŠ a MŠ Nemilany
Mgr. Milena Orlichová Knihovna města Olomouce
Mgr. Jitka Bačáková Pedagog, MŠ Čapka Choda
Mgr. Hana Zajacová ředitelka, ZŠ Bystročice
MgA. Magda Strejčková Sdružení D, Olomouc
Mgr. Drahomíra Stratilová ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, 1. stupeň
Monika Hrušková pedagog ZŠ, Česko Britská Mezinárodní škola a MŠ s.r.o.
Lea Kopecká pedagog 1. stupeň, ZŠ Svatoplukova
Mgr. Kateřina Rychlá věcný manažer MAP, administrátor PS

 

Náplň činnosti

  • vedoucích k rozvoji ČG
  • úprava a aktualizace dokumentu MAP v oblasti čtenářské gramotnosti,
  • plánování, síťování odborníků
  • plánování vzdělávacích aktivit apod.
  • identifikace místních lídrů
  • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
  • realizace klíčové aktivity 2.4. dle metodiky