Členové pracovní skupiny

PhDr. Hana Fantová vedoucí odboru školství MMOl, zástupce zřizovatele
Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií UPOl
Mgr. Lucie Kociánová psycholog SPC, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Mgr. Eva Kroutilová ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc
Mgr. Jiří Vymětal ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc
Iveta Krejčí Pedagog 2. st, výchovná poradkyně, ZŠ Zeyerova
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. NIDV, konzultant Akčního plánu inkluze (AP IV)
Mgr. Jiří Křivánek OSPOD, OSV MMOl
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D Olomouc, zástupce neformálního vzdělávání
Mgr. Romana Navrátilová pedagog 1.st., FZŠ Hálkova
Mgr. Lenka Minářová školní psycholog, CZŠ Německého řádu
Žaneta Brablík Himrová asistent pedagoga, ZŠ Svatoplukova
Bc. Kateřina Kosková ředitelka DDM
Mgr. Jolana Palinková Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor školství
Mgr. Kateřina Rychlá Věcný manažer MAP, administrátor PS
Mgr. Eliška Moravcová sociální pracovnice

 

Náplň činnosti

  • podílí se na aktualizaci dokumentu MAP
  • navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území
  • řídí se a naplňuje Metodikou pro rovné příležitosti
  • projednává a posuzuje aktivity navržené v akčních plánech z pohledu dodržení zásady rovného přístupu ke vzdělávání
  • realizuje a účastní se workshopu a konference zaměřené na předávání zkušeností, prezentaci dobré praxe a vzájemné vzdělávání v oblasti rovných příležitostí
  • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
  • realiazce klíčové aktivity 2.5. dle metodiky