Členové pracovní skupiny

Jméno Funkce
Ing. Radovan Sítek vedoucí odboru dotačních projektů, MMOl
Ing. Lucie Sečkařová ved. odd. přípravy projektů, odbor dotačních projektů
PaedDr. Jaroslav Hála ředitel ZŠ Tererovo nám.
Mgr. Zdeněk Navrátil ředitel ZŠ sv. Voršily Olomouc
Bc. Naděžda Bučková odbor školství MMOl
PhDr. Marta Turečková starostka obce Bystročice
Ing. Radka Štarnovská Maderová ekonom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Monika Machytková jednatelka ZŠ Waldorf, Olomouc
Mgr. Veronika Ješátková pedagog 2. St., ZŠ Řezníčkova
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D, zástupce neformálního vzdělávání
Mgr. Kateřina Rychlá věcný manažer MAP, administrátor PS

 

Náplň činnosti

  • hledat způsoby financování aktivit v SR MAP jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů na místní (rozpočet města), regionální (rozpočet kraje) i národní úrovni, případně na financování aktivit od externích zdrojů (podnikatelé apod.).
  • posuzovat potřebnost, využitelnost a efektivitu navrhovaných investičních záměrů
  • podílení se na aktualizaci dokumentu MAP
  • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
  • realizace klíčové aktivity 2.3 dle metodiky