Kontakty

Hlavní manažer

Ing. Radovan Sítek tel.: 588 488 670

Projektový manažer

Ing. Martina Vojtášková tel.: 734 418 939

Věcný manažer

PhDr. Hana Fantová tel.: 602 708 172

Koordinátor venkov MAS Moravská cesta

Ing. Miloslava Hrušková tel.: 777 562 205

Věcný manažer

Bc. Jaroslava Večeřová tel.: 588 488 575