Kalendář akcí 2020

Květen 2020

Jak vést dílny čtení

5. 5. 2020 od 14:30 – 17:30

Místo konání: Pedagogická fakulta UPOl

Duben 2020

Rozvoj čtenářských strategií u žáků 2. stupně ZŠ

16. 4. 2020 od 14:30 – 17:30

Místo konání: Pedagogická fakulta UPOl

Rozvoj čtenářských strategií u žáků 1. stupně ZŠ

2. 4. 2020 od 14:30 – 17:30

Místo konání: Pedagogická fakulta UPOl

Březen 2020

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh II

26. 3. 2020 od 14:30 – 17:30

Místo konání: Pedagogická fakulta UPOl

Velká změna (jak pracovat s tématem inkluze – pro pedagogy 2. Stupně ZŠ)

6.3.2020 - 8:30 – 12:30

Místo konání: Dramacentrum

Aktivizující metody v literární výchově

5. 3.2020 od 14:30 – 17:30

Místo konání: Pedagogická fakulta UPOl

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou - MŠ Herrmannova – Polytechnika smysly a prožitkem

4.3. 2019 od 14.00 – 17.00

Místo konání: MŠ Herrmannova

Únor 2020

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

24.2.2020

Místo konání: MMOL, Palackého 14

Příběhy pana Tydýta (Jak pracovat s tématem inkluze – pro pedagogy MŠ)

21.2.2020 od 13.30 – 16.30

Místo konání: Dramacentrum

Příběhy pana Tydýta (Jak pracovat s tématem inkluze – pro pedagogy 1. stupně ZŠ)

21. 2. 2020 od 8.30 – 12.30

Místo konání: Dramacentrum

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou – ZŠ Řezníčkova – Polytechnika v běžném provozu ZŠ

20.2. 2019 od 14.00 – 17.00

Místo konání: ZŠ Řezníčkova

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

20.2.2020

Místo konání: MMOL, Palackého 14

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

11. 2. 2020

Místo konání: MMOL, Palackého 14

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

10. 2. 2020

Místo konání: MMOL, Palackého 14

Leden 2020

Řídící výbor

20.1.2020

Místo konání: MMOl, Palackého 14