Fotografie

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

6.2.2019

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

6.2.2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

6.2.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

5.2.2019

Úvodní setkání pracovních skupin

13.12.2018

Úvodní workshop Rovné příležitosti – Hodnocení žáků s SVP

10.12.2018

1. Jednání řídicího výboru

28.11.2018

Úvodní setkání pracovníků pro plánování ve školách – Seminář strategické řízení a plánování ve školách

23.11.2018

1. díl semináře na matematickou gramotnost

5. 11. 2018