Fotografie

Pracovní skupina pro financování

17.4.2019

Velká změna

12.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – praktický kurz pro pedagogy 2. stupně ZŠ

Příběhy pana Tydýta

4.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Stupkova – 1. a 2. třída

Příběhy pana Tydýta

2.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Hálkova – 1. třída

Příběhy pana Tydýta

21.3.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ M. Horákové Rožňavská 1. třída

Příběhy pana Tydýta

18.3.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Helsinská 1 a 3. třída

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh

28.2.2019

Příběhy pana Tydýta

22.2.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – praktický kurz pro pedagogy na MŠ

Příběhy pana Tydýta

22.2.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – praktický kurz pro pedagogy 1. a 2. tříd ZŠ

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

6.2.2019

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

6.2.2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

6.2.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

5.2.2019

Úvodní setkání pracovních skupin

13.12.2018

Úvodní workshop Rovné příležitosti – Hodnocení žáků s SVP

10.12.2018

1. Jednání řídicího výboru

28.11.2018

Úvodní setkání pracovníků pro plánování ve školách – Seminář strategické řízení a plánování ve školách

23.11.2018

1. díl semináře na matematickou gramotnost

5. 11. 2018