Aktivity

Rozvoj základních gramotností

 

Čtenářská gramotnost

Cílem projektu je reagovat na potřeby učitelů v oblasti výuky základních gramotností a připravit ucelené metodiky, které pomohou doplnit výuku českého jazyka na ZŠ a na MŠ v rámci pregramotnosti. Semináře budou zaměřeny na aktuální inovativní výukové metody zvyšující atraktivitu předmětů a vedoucí ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ.
V oblasti čtenářské gramotnosti vás seznámíme zejména s možnostmi realizace čtenářského klubu na škole, implementací metod dílen čtení a čtenářského zážitku jako motivaci pro čtení či s aktuálně vydávanou českou literaturou, pro učitele MŠ a učitele 1. stupně chystáme seznámení s metodami prožitkových programů.
Garanti realizace: 2. Stupeň ZŠ – Univerzita Palackého Olomouc, MŠ a 1. Stupeň – Sdružení D
Realizace: 01/2019 – 06/2020

Nabídka a přihláška na semináře pro rok 2019

TVOŘIVÁ LITERÁRNÍ VÝCHOVA A TVOŘIVÝ SLOH
Lektor: Ondřej Hník
Termín: 28. 2. 2019 od 14.00 – 17.30 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

EMOCE, HODNOTOVÁ VÝCHOVA A ČTENÁŘSTVÍ
Lektor: Veronika Mikšíková
Termín: 20. 3. 2019 od 14.00 – 17.00 hodin
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA NEJEN V HODINÁCH ČEŠTINY
Lektor: Johana Hřivnová
Termín: 11. 4. 2019 od 14.00 – 17.00 hodin
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé ZŠ

KLASICKÁ LITERATURA JINAK
Lektor: Petra Hedrichová
Termín: 15. 5. 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lektor: Jana Sladová
Termín: podzim 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

SOUČASNÁ SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lektor: Jana Sladová
Termín: podzim 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

PROGRAM POSILOVÁNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Termín: podzim 2019
Rozsah: 10 vyučovacích hodin (2x 5 hod) – kurz pro pedagogy
– 2 vyučovací hodiny – kurz pro třídu
Garant: SdruženíD
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ
Kapacita: 10 pedagogů 1. stupně ZŠ z různých škol + jejich třídy

 

Matematická gramotnost

Cílem projektu je reagovat na potřeby učitelů v oblasti výuky základních gramotností a připravit ucelené metodiky, které pomohou doplnit výuku matematiky na ZŠ o aktuální inovativní výukové metody zvyšující atraktivitu tohoto předmětu a vedoucí ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ. s aktuálními vzdělávacími přístupy, metodami a trendy ve výuce. V oblasti rozvoje matematické gramotnosti vás seznámíme s aktuálními inovativními metodami rozvoje matematické gramotnosti, pro učitele 1. stupně pak chystáme seznámení s matematikou prof. Hejného.
Garant: Univerzita Palackého Olomouc a Sdružení D
Realizace: 11/2018 – 12/2019

1.díl z cyklu seminářů

  • Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti žáků ZŠ
    Termín:
    5. 11. 2018
    Určeno: zejména učitelům 2. stupně ZŠ
    Podrobné informace a pozvánka zde.

Zajímavé odkazy:
http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-content/uploads/2014/06/Netradicni_pristupy_k_vyucovani_matematice.pdf
https://docplayer.cz/704447-Manipulativni-cinnosti-a-modelovani-rozvijejici-matematickou-gramotnost.html
http://www.bomerova.cz/
Fotografie k akci

 

Zručnost zrozená z přírodních živlů

Cílem projektu je rozvoj polytechnického vzdělávání na MŠ a ZŠ (prakticky, inovativně v regionu, smysluplně, kreativně a s ohledem na vztah člověka a přírody a historii řemesel) prostřednictvím metodických materiálů a seminářů pro učitele a programů pro děti. Ukotvit znalost materiálů a řemesla (zručnosti) v kontextu s problematikou ochrany a tvorby životního prostředí v historických a společenských kontextech, posílit v dětech vztah k tomu, co tvoří rukama.
Realizace: 01/2019 – 02/2022

 

Inkluze – prakticky!

Cílem projektu je seznámení se s aspekty života handicapovaných, uvědomit si význam integrace handicapovaných do společnosti, seznámit se se základními principy inkluzivního přístupu kolektivu s dětmi se SVP, osvojit si základní zásady pro komunikaci s handicapovanými, prohloubit vzájemné poznání dětí, spolupráci a důvěru
Realizace: 01/2019 – 12/2021
Nabídka pro rok 2019
Příběhy pana Tydýta – praktický program inkluze pro MŠ (předškolní věk) a pro 1. Stupeň ZŠ a Velká změna – praktický program inkluze pro 2. Stupeň ZS, program zahrnuje kurz pro pedagogy, program ve třídě a následnou podporu práce pedagoga. Více informací v nabídce.

 

Další aktivity spolupráce

V průběhu realizace projektu předpokládáme realizaci dalších aktivit spolupráce, které vzejdou od pracovních skupin, z aktualizací akčního plánu, do kterého se můžete svými nápady zapojit i Vy!