O projektu

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Olomouc je zaměřen na vytvoření analýzy, strategického rámce do r. 2023 a akčního plánu v území. Je tvořen pro ZŠ a MŠ a vyplývá z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, rodiče, instituce neformál. vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Do projektu je zapojeno 84 % škol v území.

Aktuality

13.11.2017

Pokračování projektu MAP

Realizace současného projektu MAP v ORP Olomouc končí v únoru 2018. MŠMT však 15.11. 2017 chce vyhlásit výzvu na možnost pokračování v projektu a v započatých […]
13.11.2017

Strategický rámec priorit byl aktualizován

Řídící výbor MAP na svém jednání dne 6. 11. 2017 schválil aktualizaci Strategického rámce priorit v oblasti investičních priorit. Nyní je evidováno v investičních prioritách 175 projektových námětů. […]