O projektu

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Olomouc je zaměřen na vytvoření analýzy, strategického rámce do r. 2023 a akčního plánu v území. Je tvořen pro ZŠ a MŠ a vyplývá z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, rodiče, instituce neformál. vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Do projektu je zapojeno 84 % škol v území.

Aktuality

16.10.2017

Akční plán a aktualizace strategického rámce

Aktuálně pracujeme na přípravě akčního plánu pro rok 2018. Do přípravy jsou zapojeny pracovní skupiny i samotné školy a další vzdělávací instituce. Každý svým nápadem, námětem […]
29.8.2017

Vzdělávací aktivity projektu

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc jsou připravovány vzdělávací aktivity v několika oblastech stanovených Plánem vzdělávacích aktivit projektu. Jedná se o oblasti […]