O projektu

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Olomouc je zaměřen na vytvoření analýzy, strategického rámce do r. 2023 a akčního plánu v území. Je tvořen pro ZŠ a MŠ a vyplývá z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, rodiče, instituce neformál. vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Do projektu je zapojeno 84 % škol v území.

Aktuality

7.3.2018

Seminář pro ZŠ a MŠ na šablony II v rámci OP VVV

První informace v regionu o nové výzvě v rámci OP VVV a šablonách, v rámci nichž školy můžou čerpat finance na řadu aktivit, které realizují nebo […]
5.2.2018

Finální dokument schválen

Dne 5. února 2018 se konalo poslední jednání Řídícího výboru MAP pro projekt MAP I. Řídící výbor schválil zkompletovanou finální verzi Dokumentu MAP vzdělávání v ORP […]