Projekty implementace se rozjíždí

5. listopadu odstartujeme sérii seminářů zaměřených na matematickou gramotnost. Cílem seminářů je zvýšit atraktivitu tohoto předmětu směrem ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ. Semináře budou určeny pro pedagogy, kteří budou seznamování s aktuálními vzdělávacími přístupy, metodami a trendy ve výuce. Garantem realizace je Univerzita Palackého Olomouc. Na jednotlivé díly seminářů v oblasti matematické gramotnosti je možné se přihlašovat jednotlivě. 1. díl má název Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti žáků a je určen pro učitele 2. stupně. Podrobné informace, anotaci semináře a přihlášku naleznete zde.