3.8.2018

Skončila první část projektu MAP, naváže na něj MAP II

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc, jeho první část s dodatkem č. I skončil v únoru 2018. Jeho výstupem je zpracovaný dokument Místního akčního […]
7.3.2018

Seminář pro ZŠ a MŠ na šablony II v rámci OP VVV

První informace v regionu o nové výzvě v rámci OP VVV a šablonách, v rámci nichž školy můžou čerpat finance na řadu aktivit, které realizují nebo […]
5.2.2018

Finální dokument schválen

Dne 5. února 2018 se konalo poslední jednání Řídícího výboru MAP pro projekt MAP I. Řídící výbor schválil zkompletovanou finální verzi Dokumentu MAP vzdělávání v ORP […]
4.1.2018

Vzdělávací aktivity projektu

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc jsou připravovány vzdělávací aktivity v několika oblastech stanovených Plánem vzdělávacích aktivit projektu. Jedná se o oblasti […]
13.11.2017

Pokračování projektu MAP

Realizace současného projektu MAP v ORP Olomouc končí v únoru 2018. MŠMT však 15.11. 2017 chce vyhlásit výzvu na možnost pokračování v projektu a v započatých […]
13.11.2017

Strategický rámec priorit byl aktualizován

Řídící výbor MAP na svém jednání dne 6. 11. 2017 schválil aktualizaci Strategického rámce priorit v oblasti investičních priorit. Nyní je evidováno v investičních prioritách 175 projektových námětů. […]
16.10.2017

Akční plán a aktualizace strategického rámce

Aktuálně pracujeme na přípravě akčního plánu pro rok 2018. Do přípravy jsou zapojeny pracovní skupiny i samotné školy a další vzdělávací instituce. Každý svým nápadem, námětem […]
6.4.2017

Aktualizace Strategického rámce MAP

V pondělí 3. dubna 2017 schválili členové řídicího výboru projektu MAP na svém jednání aktualizovanou verzi Strategického rámce priorit do doku 2023. V rámci dokumentu došlo […]
7.10.2016

Schválení Strategického rámce MAP

Dne 26. září 2016 se konalo jednání řídicího výboru projektu MAP. Členové řídicího výboru projednali Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a následně ho jednomyslně […]
8.9.2016

Strategický rámec MAP – připomínkování dokumentu

Strategický rámec MAP je základní strategický dokument, který vzniká v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc“. Tento dokument vychází z místních potřeb a […]