snapa

11.2.2019

Druhé jednání odborných pracovních skupin

Ve dnech 5. a 6. února se uskutečnilo druhé jednání odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny projednávaly aktualizaci dokumentu, seznamovaly se s výsledky agregovaných dat dotazníkového šetření […]
29.11.2018

1. Workshop v oblasti rovných příležitostí

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – to je téma 1. workshopu v oblasti rovných příležitostí v rámci MAP II. Cílem workshopu je kromě základního teoretického […]
29.11.2018

Řídicí výbor schválil složení pracovních skupin

Dne 28. 1. 2018 se poprvé sešel Řídící výbor projektu MAP II. Na svém jednání schválil Statut a jednací řád, zvolil si svého předsedu a místopředsedu, […]
20.11.2018

První jednání řídicího výboru

Ve středu 28.11. se uskuteční první jednání Řídicího výboru MAP II. Všichni členové, zejména pak ti noví, se seznámí s projektem MAP II a činností ŘV, […]
12.11.2018

Inkluze prakticky

V rámci projektu MAP II jsme spolu se Sdružením D připravili pro školy a školky nabídku praktických programů s tématikou inkluze. Programy jsou zaměřeny jak na […]
12.11.2018

Aktualizovaná verze Strategického rámce

Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce do roku 2023 v oblasti investičních priorit. Novou verzi naleznete zde.
30.10.2018

Projekty implementace se rozjíždí

5. listopadu odstartujeme sérii seminářů zaměřených na matematickou gramotnost. Cílem seminářů je zvýšit atraktivitu tohoto předmětu směrem ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ. Semináře budou určeny pro […]
3.10.2018

MAP má nový řídící výbor

Rada města Olomouce dne 18.9. 2018 schválila složení Řídícího výboru pro projekt MAP II. Díky významné změně území je složení řídícího výboru pro MAP II asi […]
7.9.2018

MAP v Olomouci má svůj profil na Facebooku

V rámci projektu jsme vytvořili a budeme se snažit aktivně provozovat i facebookové stránky. Zveřejňovány nebudou jen informace o aktivitách projektu, ale i zajímavé články a […]
13.8.2018

MAP II se představí školám

Ve čtvrtek 29. 8. 2018, před zahájením nového školního roku, proběhne úvodní představení projektu pro ředitele zapojených škol. Ředitelé budou seznámeni s aktivitami projektu, důraz bude […]